Loker Headquarter

Winny Jingga

LokerHQ Resume

Summary

Fresh graduate tahun 2023


Data Diri:


  • Pendidikan Terakhir: SMA
  • Total Pengalaman: Fresh Graduate

  • Pengalaman Terakhir:


Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pengalaman Kerja:

Skill Yang Dikuasai:

Bahasa Yang Dikuasai:
  • Mandarin Chinese

Powered by: LokerHQ