Loker Headquarter

Shabrina Mubarok

LokerHQ Resume

Summary

Saya seorang mahasiswa aktif D4 teknik Elektronika yang ingin membuka diri untuk melakukan berbagai macam pekerjaan


Data Diri:


  • Pendidikan Terakhir: Sarjana
  • Total Pengalaman: Fresh Graduate

  • Pengalaman Terakhir:


Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pengalaman Kerja:

Skill Yang Dikuasai:

Bahasa Yang Dikuasai:

Powered by: LokerHQ