Loker Headquarter

Fiki Maulana Putra

LokerHQ Resume

Summary

Saya menjadi driver semenjak lulus smk


Data Diri:


  • Pendidikan Terakhir: SMA
  • Total Pengalaman: 4 - 5 Tahun

  • Pengalaman Terakhir:


Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pengalaman Kerja:

Skill Yang Dikuasai:

Bahasa Yang Dikuasai:

Powered by: LokerHQ