Loker Headquarter

Arwantoro -

LokerHQ Resume

Summary

Saya adalah seorang lawyer, tugasnya mengedukasi klien dalam menangani case atau perkaranya, mendampingi klien ke kepolisian, pengadilan negeri, tinggi maupun mahkamah agung. Memberikan solusi kepada klien.


Data Diri:


  • Pendidikan Terakhir: Sarjana
  • Total Pengalaman: 4 - 5 Tahun

  • Pengalaman Terakhir:


Riwayat Pendidikan:


Riwayat Pengalaman Kerja:

Skill Yang Dikuasai:

Bahasa Yang Dikuasai:

Powered by: LokerHQ