Loker Headquarter

Ahmad Rizal

LokerHQ Resume

Summary

Saya mempunyai pengalaman kerja dibidang telekomunikasi sebagai maintenance electrical dan juga dibidang ekspedisi sebagai kurir


Data Diri:


  • Pendidikan Terakhir: SMA
  • Total Pengalaman: Fresh Graduate - 1 Tahun

  • Pengalaman Terakhir:


Riwayat Pendidikan:

  • SMA Di Smk Negeri 17 Jakarta
    Jurusan: Pemasaran

Riwayat Pengalaman Kerja:

Skill Yang Dikuasai:

Bahasa Yang Dikuasai:

Powered by: LokerHQ